Зөрчлийн хэргийн торгох шийтгэлээс ₮1.1 тэрбумыг төрийн санд оруулахаар шийдвэрлэжээ
2022-11-01 21:29

Улсын хэмжээнд анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнтэйгээр шийдвэрлэсэн 1,503 шүүх хуралдаанд 1,524 иргэдийн төлөөлөгч оролцсон байна. Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 10,443 хэрэг хянан шийдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 1,775 хэргээр буюу 20.5 хувиар өссөн. Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 1,743 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 169 хэргээр буюу 10.7 хувиар өссөн дүнтэй гарчээ.

Сэтгэгдэл үлдээх
Сэтгэгдэл (0)
9 нэмэх 6 =